Trening za voditelje timova

Voditelj tima ima vrlo težak posao – da od često nasumično odabrane grupe ljudi stvori tim koji djeluje u jednom smjeru i nastoji postići isti cilj.

Budući da su ljudi različiti na sve moguće načine – u svojim stavovima, ponašanju, osjećajima, reakcijama, razmišljanjima, uvjerenjima… usklađivanje napora članova tima zahtijeva ne samo mentalni napor, već i posebne komunikacijske vještine i sposobnosti, te znanje koje voditelju tima omogućava da razumije reakcije članova tima i način kojim će doći do cilja – orkestriranog tima umjesto amorfne grupe ljudi. Različiti ljudi zahtijevaju različit pristup i motiviraju se na različite načine.

Na Treningu za voditelje timova naučit ćete kako dobiti sinergiju u timu i kako postići da zahvaljujući Vašem timu 2+2 zaista budu 5. Da biste to uspjeli, pravim ljudima morate dati pravi posao. Trening će Vam dati znanja o tome kako izabrati ljude za vaš tim. No čak i kad niste u mogućnosti birati ljude, što je najčešći slučaj, zahvaljujući znanju koje ćete usvojiti znat ćete prepoznati koji tip posla odgovara osobnosti kojeg člana tima.
Svi znamo da je cilj i vizija načina dostizanja tog cilja važna za usmjeravanje rada tima. No prečesto se u praksi događa da cilj članovima tima ostaje nejasan, da je zamagljen, da nije jasno kako do njega doći… Na tečaju ćete naučiti kako postaviti mjerljive ciljeve i članovima tima prenijeti jasnu viziju njihovog postizanja s kojom se svaki član tima može identificirati.

Pored gore navedenog, na treningu ćete naučiti i sljedeće:

 • - Kako ljudi komuniciraju i zašto se ne razumiju?
 • - Kako osvojiti povjerenje članova tima?
 • - Kako uspješno pregovarati s članovima tima, ali i s nadređenima?
 • - Kako motivirati članove tima da napreduju prema ostvarenju cilja?
 • - Kako voditi sastanke?

Kome je trening namijenjen?

Trening je namijenjen svim voditeljima projekata, voditeljima timova i ostalima koji su uključeni u vođenje timova na bilo koji način, ali i članovima timova koji imaju ambicije da poboljšaju svoje sposobnosti vođenja i komunikacije unutar tima.

Što polaznik dobiva?

Nakon završenog treninga voditelj tima će znati kako:

 • - izabrati ljude za izgradnju visoko učinkovitih timova;
 • - rasporediti članove tima na njima odgovarajuće aktivnosti;
 • - motivirati članove tima;
 • - pomoći članovima tima u razvoju njihovih prirodnih preferencija i talenata;
 • - povećati učinkovitost tima;
 • - učinkovito voditi sastanke;
 • - pregovarati u svom i interesu tima;
 • - postaviti i timu jasno prenijeti ciljeve i viziju.

Program treninga:

1. Komunikacijski model

 • - utjecaj okoline na naše stavove, osjećaje i ponašanje
 • - problem internog filtriranja objektivnih informacija
 • - utjecaj vrijednosti i uvjerenja na filtriranje informacija
 • - izgrađivanje pozitivne unutarnje slike o sebi kao preduvjet za uspješnu komunikaciju
 • - promjena unutarnjeg stanja promjenom ponašanja

2. Vještine stjecanja povjerenja u komunikaciji

 • - ostvarivanje odnosa usklađenosti, povjerenja i razumijevanja
 • - usklađivanje s vanjskim ponašanjem sugovornika
 • - usklađivanje na razini tonaliteta govora i terminologije
 • - usklađivanje na razini vrijednosti, uvjerenja i iskustava

3. Belbin- model timskih uloga

 • - savjetnički i dijagnostički instrument
 • - uloge u timu
 • - razvoj prirodnih preferencija i talenata
 • - raspoređivanje zaposlenika na odgovarajuća radna mjesta
 • - izbor i razvoj visoko učinkovitih timova

4. Radni i motivacijski filtri

 • - vještine motiviranja
 • - vještine održavanja motivacije
 • - upotreba jezika u motiviranju zaposlenika

5. Vještine pregovaranja
6. Vještine vođenja sastanaka

 • - faze sastanka
 • - upotreba okvira pri vođenju sastanka

7. Vještine postavljanja ciljeva

 • - pet uvjeta za uspješno postavljanje ciljeva
 • - veličina ciljeva
 • - motiviranost u ostvarivanju ciljeva

Trajanje treninga: Trening za voditelje timova traje dva dana po devet sati.