ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA 052/501-500 ili diopter@diopter.hr

 


Naziv programa: Bolničar/ka

Trajanje programa: dvogodišnji program

Vrsta programa: Porgram stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Program edukacije za zanimanje BOLNIČAR/KA definiralo je Ministarstvo obrazovanja i sporta RH u trajanju od 1398 sati, a uključuje teorijski dio nastave u ustanovi i praktični dio nasatve u bolnicama ili domovima za njegu. Polaznici će se po završetku programa znati pravilno brinuti o pacijentu, pratiti ga na dijagnostičke pretrage i preglede, na vrijeme uočavati promjene na bolesniku, pripremati pribor za sterilizaciju, oblačiti pokojnu osobu i pripremati transport. 

Uvjeti za upis: završena srednja škola, 17 godina života, potvrda liječnika o zdravstvenoj sposobnosti

Oblik izvođenja nastave: konzultativno-instruktivni