Verificirani programi učenja stranih jezika – CEF

Što je CEF? (Common European Framework of Reference for Languages) je zajednički europski referentni okvir za jezike koji jasno definira koja znanja, vještine i kompetencije polaznici verificiranih programa i tečajeva moraju razviti na pojedinom stupnju kako bi određeni jezik mogli koristiti za komuniciranje.

Stupnjevi: Pripremni  A1 , Temeljni A2,  Prijelazni B1, Samostalni B2,  C1 Napredni sustav, C2 Vrsni stupanj.

  Njemački jezik   (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  Engleski jezik   (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  Talijanski jezik   (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  Francuski jezik   (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Polaznici se raspoređuju u grupe u skladu s dobi, potrebama i predznanjem.

Ukupni fond sati programa stranog jezika po navedenim stupnjevima je:

  za stupanj A1 –  Pripremni stupanj   140 nastavnih sati  (2 modula x 70 sati)
  za stupanj A2 – Temeljni stupanj   140 nastavnih sati  (2 modula x 70 sati)
  za stupanj B1 – Prijelazni stupanj   280 nastavnih sati (4 modula x 70 sati)
  za stupanj B2 – Samostalni stupanj   140 nastavnih sati (2 modula x 70 sati)
  za stupanj C1 – Napredni stupanj   280 nastavnih sati (4 modula x 70 sati)
  za stupanj C2 – Vrsni stupanj   140 nastavnih sati  (2 modula x 70 sati)

Izvođenje programa učenja stranih jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module.
Trajanje programa za jedan modul, zajedno s provjerama i ispitima je 70 nastavnih sati. Program svakog pojedinog stupnja nadovezuje se na prethodni stupanj.

U obrazovnoj skupini programa učenja stranih jezika ima najviše 15 polaznika. Nastava je učinkovito planirana i organizirana, s jasnim pedagoškim pristupom, tako da su polaznicima jasni ciljevi učenja.

Nastava se organizira dva puta tjedno po dva školska sata u popodnevnim ili večernjim terminima, po dogovoru, u učionicama Diopter – otvorenog učilišta (Trierska 7, Pula).

Upisna dokumentacija: rodni list, domovnica, svjedodžba/diploma o ranije završenoj školi.

Nakon svakog završenog stupnja (uspješno položenog pismenog i usmenog ispita) polaznici stječu pravo na Svjedodžbu o znanju stranog jezika za navedeni stupanj s pravom upisa u e-knjižicu.

Trajanje nastave za svaki modul: od listopada do veljače (jesenski ciklus – prvi modul) i od veljače do lipnja (proljetni ciklus – drugi modul). 

OPIS JEZIČNIH KOMPETENCIJA PO STUPNJEVIMA 

A1 - Pripremni stupanj (140 nastavnih sati) - Korisnik može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima npr: o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor uz uvjet da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći.

 

A2 - Temeljni stupanj (140 ns) - Korisnik može razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa. Može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svog obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje s područja zadovoljavanja neposrednih potreba.

 

B1 - Prijelazni stupanj (280 ns) - Korisnik može razumjeti glavne misli jasnoga, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može se snalaziti u većini situacija s kojima se susreću na putovanjima kroz područja u kojima se govori određeni jezik. Može napisati jednostavni tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa, opisivati doživljaje i događaje, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.

B2  -  Samostalni stupanj (140 ns) - Korisnik može razumjeti glavne misli složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s bilo koje strane. Može sročiti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.

 

C1  -  Napredni stupanj (280 ns) - Korisnik može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez vidljivog traženja potrebnog izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama, proizvesti jasan, dobro strukturiran, detaljan tekst o složenim temama pokazujući da se uspješno služi jezičnim modelima, konektorima i kohezivnim sredstvima.

 

C2  -  Vrsni stupanj (140 ns) - Korisnik može bez poteškoća razumjeti gotovo sve što čuje ili pročita. Može sažeti informaciju iz različitih pisanih ili usmenih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice. Može se  izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.