ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA 052/501-500 ili diopter@diopter.hr

 


 

Barmen/ica

122 sata teorijske i praktične nastave uključuju slijedeće nastavne cjeline:

 • Vrste barova, prodaja i marketing
 • Alkoholna i bezalkoholna pića
 • Sve o cocktailima – teorijski dio
 • Priprema i serviranje cocktaila i toplih napitaka
 • Komunikacijske vještine

 

Sommelier/ka

122 sata teorijske i praktične nastave prema slijedećem programu:

 • Osnove vinogradarske i vinarske proizvodnje, vinske regije, sorte grožđa
 • Tehnologija proizvodnje vina i vinske sorte grožđa
 • Osnove i metode ocjenjivanja vina
 • Komunikacijske vještine
 • Serviranje i posluživanje vina

Programi osposobljavanja za Barmena/icu i Sommeliera/ku rezultat su projekta To4To koji je financiran sredstvima EU za razvoj ljudskih potencijala.
Učionice u kojima se izvodi nastava opremljene su suvremenom školskom opremom i svim potrebnim sadržajima i pomagalima za kvalitetno odvijanje teoretske i praktične nastave.

Po završenom osposobljavanju polaznicima se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju koje omogućuje upis zanimanja u e-radnu knjižicu.


 

Priprematelj/ica pizze

Program osposobljavanja za priprematelj/icu pizze realizira se kroz 150 sati teorijske i praktične nastave.

Uvjeti za upis u program

 • završena osmogodišnja škola
 • najmanje 18 godina starosti
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Okvirni program obuhvaća

 • Poznavanje prehrambene robe
 • Osnove higijene
 • Priprema pizze
 • Zaštita na radu, zaštita od požara, prva pomoć
 • Praktična nastava

Nakon završetka programa osposobljavanja polaznici će biti kompetenti:

 • razlikovati i odabrati namirnice za pripremu i izradu pizze
 • provoditi mjere higijene
 • odabrati i rukovati uređajima i priborom
 • odabrati i primjeniti odgovarajuće postupke pri izradi i oblikovanju tijesta te izradi nadjeva za pizzu
 • izraditi pizzu prema normativama
 • čuvati namirnice na odgovarajući način
 • provoditi mjere zaštite na radu

Način izvođenja nastave: konzultativno-instruktivna nastava. Praktični dio programa provodi se u ugostiteljskom objektu koji se bavi pripremom pizze.

Stručno uvjerenje:  Uvjerenje o osposobljenosti za poslove priprematelja/ice pizze se upisuje u e-knjižicu.

 


 Jednostavni poslovi u zanimanju kuhar/ica

Program u trajanju od 180 sati se realizira kroz teorijsku i praktičnu nastavu.

Program može upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 18 godina života
 • liječničko uvjerenje 

Polaznici će naučiti odabrati prave namirnice, provoditi tehnološke postupke gotovljenja jednostavnih jela, pomagati pri pripremi jela te pravilno rukovati kuhinjskim strojevima, uređajima i priborom.

Po završetku programa polaznici će dobiti uvjerenje o osposobljenosti, verificirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se upisuje u e-knjižicu.


 

 Jednostavni poslovi u zanimanju slastičar/ka

Program u trajanju od 180 sati se realizira kroz teorijsku i praktičnu nastavu.

Program može upisati osoba koja ima:

 • završenu osnovnu školu
 • 18 godina života
 • liječničko uvjerenje

Program omogućuje polaznicima da pravilno koriste i održavaju slastičarski pribor i alate, pripremu jednostavnih slastica i pomaganje u pripremi i gotovljenju složenijih slastica te izvedbu pripreme i pomoćnih poslova u slastičarstvu na pravilan i stručan način.

Po završetku programa polaznici će dobiti uvjerenje o osposobljenosti, verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanjakoje se upisuje u e-knjižicu.