ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA 052/501-500 ili diopter@diopter.hr

 


Naziv programa: Kuhar/ica

Trajanje: trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta te kroz stručne predmete naučiti važnost zanimanja kuhar/ica. Upoznat će se s alatima, strojevima i opremom koja se koristi u kuharstvu, planirati postupke i tijek rada od pripreme do gotovih jela. Polaznici će naučiti koristiti kuhinjsku opremu, primijeniti različitu pisanu dokumentaciju (jelovnici, vinska karta, cjenik) te rad na siguran način.

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni
Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao dokaz o završetku školovanja. 

Za zanimanje kuhar/ica polaznik je dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i obaviti sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

 

Naziv programa:  Konobar/ica

Trajanje:  trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz opće obrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem  iz strukovnih predmeta polaznici će usvojiti znanja o vrsti alata, uređaja i opreme koju koristi konobar, radu na siguran način, planiranju i tijeku rada, osobinama i dužnostima konobara, komunikaciji s gostima, kreiranju i primjeni ponude jela i pića te ugostiteljskom posluživanju. 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao dokaz o završetku školovanja.

Za zanimanje konobar/ica polaznik je dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i obaviti sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

 

Naziv programa:  Pekar/ica

Trajanje: trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz opće obrazovnih nastavnih predmeta. Obrazovanjem  iz strukovnih predmeta polaznici će usvojiti znanja  za samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu. Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, dobro podnošenje noćnog rada, spremnost na suradnju i odgovornost prema radu.

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao dokaz o završetku školovanja.

Za zanimanje pekar/ica polaznik je dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i obaviti sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu. 

 

Naziv programa:  Slastičar/ka

Trajanje:  trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će naučiti o važnosti zanimanja slastičar, upoznati se sa prostorijama, alatom i posuđem koje će koristiti, naučiti kako racionalno upotrebljavati materijale i energiju, naučiti čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi, planirati postupke i tijek rada, upoznati se s vrstama materijala za izradu slatkih i slanih jela, obradom namirnica, načinima i postupcima pripremanja slastica, upoznati propise o radu na siguran način i znati ih primijeniti, upoznati koji su mogući izvori zagađenja i širenja zaraznih bolesti i kako ih spriječiti te naučiti voditi poslove u slastičarskim radionicama u sastavu različitih ugostiteljskih i hotelskih kuća.

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao dokaz o završetku školovanja.

Za zanimanje slastičar/ka polaznik je dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravtsvenoj sposobnosti i obaviti sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

 

Naziv programa:  Zidar/ica

Trajanje: trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će:

 • - Usvojiti znanja o zaštiti na radu, sigurnom kretanju na gradilištu, očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • - Steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama
 • - Naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova te izradu predračuna za pojedine zidarske radove
 • - Usvojiti znanje o izradi, montaži i podupiranju oplata
 • - Usvojiti znanje o izradi i postavi armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente
 • - Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama
 • - Steći vještinu žbukanja
 • - Usvojiti znanje i steći vještinu postavljanja izolacija
 • - Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela
 • - Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu

Uvjeti za upis: završena osnovna škola, minimalno 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno – instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa: Prodavač / ica

Trajanje: Trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznici će usvojiti znanja o važnosti trgovinskog poslovanja i psihologiji prodaje, područjima poznavanja različitih roba, ulozi prodavača pri savjetovanju kupaca, važnosti estetskog uređenja poslovnog prostora, razvit će  sposobnost za kvalitetan rad u prodavaonici i pripremiti se za daljnje napredovanje u poslu, razviti osjećaj odgovornosti za obavljeni posao i racionalno korištenje vremena te čuvanje resursa kojima se koristi pri radu, dobiti upute o važnosti osobne i radne higijene, upoznati propise o radu na siguran način i znati ih primijeniti te razviti ekološku svijest.

Uvjeti za upis: Završena osnovna škola, 15 godina starosti
Oblik nastave: Konzultativno – instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžba završene srednje škole.

 

Naziv programa: Vozač/ica motornog vozila

Trajanje: Trogodišnji program

Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznik će steći znanja, vještine, navike i sposobnosti za pravilno upravljanje motornim vozilima, uređajima i opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje, obavljanje sigurnog prijevoza tereta i putnika.

Uvjeti za upis:

Završena osnovna škola, 15 godina starosti

Za prekvalifikaciju: završena srednja škola, vozačka dozvola B kategorije ili vozačka dozvola C kategorije, uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije  

Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne:

 • - Sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžba završene srednje škole
 • - Vozačka dozvola