ILCES

ILCES - Intergenerational Learning Communitie

Europski zeleni dogovor (The European Green Deal) postavio je ambiciozan cilj za države članice, kako bi postale klimatski neutralne do 2050. godine. Postizanje cilja zahtijeva zajedničke napore svih sudionika, od vlade i poduzeća pa sve do ustanova za obrazovanje i članova lokalne zajednice svih dobnih skupina.

Kako bi se vodio ekološki prihvatljiv životni stil, građani bi trebali jasno razumjeti ekološki utjecaj na vlastite živote, te posjedovati relevantne vještine i kompetencije. Upravo zbog toga, centri za obrazovanje odraslih (kao i nevladine organizacije, knjižnice, muzeji itd.) mogu postati „zeleni“ zagovornici promovirajući održivost i ekološku osviještenost među mladom, odraslom i starijom populacijom.

ILCES namjerava pomoći ustanovama za obrazovanje odraslih kako bi postali napredni centri za učenje koji promiču ekološku svijest temeljenu na 6R održivosti:

 1. Rethinking - promišljanju
 2. Refusing - odbijanju
 3. Reducing - smanjivanju
 4. Reusing – ponovnom korištenju
 5. Repairing – popravljanju
 6. Recycling - recikliranju 

 

NOSITELJI PROJEKTA:

 • Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvija)
   

PARTNERI NA PROJEKTU

 • CESIE (Italija)
 • Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Njemačka)
 • Redial Partnership CLG (Irska)
 • Diopter - otvoreno učilište (Hrvatska)

 

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne znači odobravanje sadržaja koji održava stavove autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u njoj. 

VAUČERI U OBRAZOVANJU ODRASLIH

ISKORISTI PRILIKU I UGRABI SVOJ VAUČER!

Trening za voditelje timova

Voditelj tima ima vrlo težak posao – da od često nasumično odabrane grupe ljudi stvori tim koji djeluje u jednom smjeru i nastoji postići isti cilj.

Budući da su ljudi različiti na sve moguće načine – u svojim stavovima, ponašanju, osjećajima, reakcijama, razmišljanjima, uvjerenjima… usklađivanje napora članova tima zahtijeva ne samo mentalni napor, već i posebne komunikacijske vještine i sposobnosti, te znanje koje voditelju tima omogućava da razumije reakcije članova tima i način kojim će doći do cilja – orkestriranog tima umjesto amorfne grupe ljudi. Različiti ljudi zahtijevaju različit pristup i motiviraju se na različite načine.

Na Treningu za voditelje timova naučit ćete kako dobiti sinergiju u timu i kako postići da zahvaljujući Vašem timu 2+2 zaista budu 5. Da biste to uspjeli, pravim ljudima morate dati pravi posao. Trening će Vam dati znanja o tome kako izabrati ljude za vaš tim. No čak i kad niste u mogućnosti birati ljude, što je najčešći slučaj, zahvaljujući znanju koje ćete usvojiti znat ćete prepoznati koji tip posla odgovara osobnosti kojeg člana tima.
Svi znamo da je cilj i vizija načina dostizanja tog cilja važna za usmjeravanje rada tima. No prečesto se u praksi događa da cilj članovima tima ostaje nejasan, da je zamagljen, da nije jasno kako do njega doći… Na tečaju ćete naučiti kako postaviti mjerljive ciljeve i članovima tima prenijeti jasnu viziju njihovog postizanja s kojom se svaki član tima može identificirati.

Pored gore navedenog, na treningu ćete naučiti i sljedeće:

 • - Kako ljudi komuniciraju i zašto se ne razumiju?
 • - Kako osvojiti povjerenje članova tima?
 • - Kako uspješno pregovarati s članovima tima, ali i s nadređenima?
 • - Kako motivirati članove tima da napreduju prema ostvarenju cilja?
 • - Kako voditi sastanke?

Kome je trening namijenjen?

Trening je namijenjen svim voditeljima projekata, voditeljima timova i ostalima koji su uključeni u vođenje timova na bilo koji način, ali i članovima timova koji imaju ambicije da poboljšaju svoje sposobnosti vođenja i komunikacije unutar tima.

Što polaznik dobiva?

Nakon završenog treninga voditelj tima će znati kako:

 • - izabrati ljude za izgradnju visoko učinkovitih timova;
 • - rasporediti članove tima na njima odgovarajuće aktivnosti;
 • - motivirati članove tima;
 • - pomoći članovima tima u razvoju njihovih prirodnih preferencija i talenata;
 • - povećati učinkovitost tima;
 • - učinkovito voditi sastanke;
 • - pregovarati u svom i interesu tima;
 • - postaviti i timu jasno prenijeti ciljeve i viziju.

Program treninga:

1. Komunikacijski model

 • - utjecaj okoline na naše stavove, osjećaje i ponašanje
 • - problem internog filtriranja objektivnih informacija
 • - utjecaj vrijednosti i uvjerenja na filtriranje informacija
 • - izgrađivanje pozitivne unutarnje slike o sebi kao preduvjet za uspješnu komunikaciju
 • - promjena unutarnjeg stanja promjenom ponašanja

2. Vještine stjecanja povjerenja u komunikaciji

 • - ostvarivanje odnosa usklađenosti, povjerenja i razumijevanja
 • - usklađivanje s vanjskim ponašanjem sugovornika
 • - usklađivanje na razini tonaliteta govora i terminologije
 • - usklađivanje na razini vrijednosti, uvjerenja i iskustava

3. Belbin- model timskih uloga

 • - savjetnički i dijagnostički instrument
 • - uloge u timu
 • - razvoj prirodnih preferencija i talenata
 • - raspoređivanje zaposlenika na odgovarajuća radna mjesta
 • - izbor i razvoj visoko učinkovitih timova

4. Radni i motivacijski filtri

 • - vještine motiviranja
 • - vještine održavanja motivacije
 • - upotreba jezika u motiviranju zaposlenika

5. Vještine pregovaranja
6. Vještine vođenja sastanaka

 • - faze sastanka
 • - upotreba okvira pri vođenju sastanka

7. Vještine postavljanja ciljeva

 • - pet uvjeta za uspješno postavljanje ciljeva
 • - veličina ciljeva
 • - motiviranost u ostvarivanju ciljeva

Trajanje treninga: Trening za voditelje timova traje dva dana po devet sati.