Pogledajte nekoliko fotografija Projekta INOVA- Inovativne inicijative za zapošljavanje dugotrajno nezaposlebih osoba.

Klikom na fotografiju, ista se prikazuje uvećanja.