Pogledajte nekoliko fotografija sa radionica održanih u sklopu projekta Aroma of self-employment.
Klikom na fotografiju, ista se prikazuje uvećana.