ILCES

ILCES - Intergenerational Learning Communitie

Europski zeleni dogovor (The European Green Deal) postavio je ambiciozan cilj za države članice, kako bi postale klimatski neutralne do 2050. godine. Postizanje cilja zahtijeva zajedničke napore svih sudionika, od vlade i poduzeća pa sve do ustanova za obrazovanje i članova lokalne zajednice svih dobnih skupina.

Kako bi se vodio ekološki prihvatljiv životni stil, građani bi trebali jasno razumjeti ekološki utjecaj na vlastite živote, te posjedovati relevantne vještine i kompetencije. Upravo zbog toga, centri za obrazovanje odraslih (kao i nevladine organizacije, knjižnice, muzeji itd.) mogu postati „zeleni“ zagovornici promovirajući održivost i ekološku osviještenost među mladom, odraslom i starijom populacijom.

ILCES namjerava pomoći ustanovama za obrazovanje odraslih kako bi postali napredni centri za učenje koji promiču ekološku svijest temeljenu na 6R održivosti:

 1. Rethinking - promišljanju
 2. Refusing - odbijanju
 3. Reducing - smanjivanju
 4. Reusing – ponovnom korištenju
 5. Repairing – popravljanju
 6. Recycling - recikliranju 

 

NOSITELJI PROJEKTA:

 • Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvija)
   

PARTNERI NA PROJEKTU

 • CESIE (Italija)
 • Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Njemačka)
 • Redial Partnership CLG (Irska)
 • Diopter - otvoreno učilište (Hrvatska)

 

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne znači odobravanje sadržaja koji održava stavove autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u njoj. 

VAUČERI U OBRAZOVANJU ODRASLIH

ISKORISTI PRILIKU I UGRABI SVOJ VAUČER!

ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA 052/501-500 ili diopter@diopter.hr

 


Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja - NOVO!

 
 
U sklopu projekta Eko je fora Diopter - otvoreno učilište i udruga IEP - Istarski eko proizvod razvili su novi program osposobljavanja za ekološkog proizvođača povrća, voća i aromatičnog bilja. Program traje 150 sati te uključuje teorijsku i praktičnu nastavu. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te je u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.
Uvjeti za upis u program: završena srednja škola, 17 godina života i liječničko uvjerenje medicine rada o zdravtsvenoj sposobnosti
Okvirni program obuhvaća:
- ekološke metode za uzgoj povrća, voća i aromatičnog bilja
- korištenje zaštitinih sredstava dozvoljenih u ekološkoj poljoprivredi
- primjena pravilne ekološke agrotehnike (obrada tla, gnojidba) i pomotehničke mjere (rezidba, razmnožavanje)
- odabir pravilnog termina berbe povrća, voća i aromatičnog bilja
- primjena pravilnih postupaka sušenja i destilacije aromatičnog bilja
- planiranje troškova i plasman proizvoda na tržište
Način izvođenja nastave: konzultativno-instruktivna nastava
Praktična nastava se provodi na edukacijskom nasadu učilišta i OPG-ima sa kojim učilište ima sklopljen ugovor pod stručnim nadzorom mentora
Stručno uvjerenje se upisuje e-knjižicu.
 

 

Vinar i vinogradar

 

Diopter otvoreno učilište od siječnja 2008. godine provodi “Program osposobljavanja za zanimanje: vinogradar – vinar”, odobren od strane Ministarstva prosvjete i športa. Stečeno osposobljavanje obvezno je svim proizvođačima vina koji svoja vina stavljaju u promet shodno važećim zakonskim propisima, Zakonu o vinu i pratećem Pravilniku. Osposobljavanje podrazumijeva teoretsku i praktičnu edukaciju u vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji, s naglaskom na moderne trendove vinogradarenja i vinarenja ne zanemarujući ni tradicijske vrijednosti tih tehnologija.

Seminar se održava pod stručnim vodstvom stručnjaka:

 • Tomislav Plaviša, dipl.ing.agr.
 • Ivan Mihovilović, dipl.ing.agr.
 • Sandi Paris
 

Program osposobljavanja za Maslinara/ke

Verificirani program osposobljavanja za Maslinara/ke realizira se kroz 120 nastavnih sati kroz teoretski i praktični dio nastave
Uvjeti za upis u program: završena osmogodišnja škola, najmanje 15 godina starosti
Okvirni program obuhvaća:
 • - polaznici će biti upoznati s povijesti masline i maslinarstva, osnovama biologije, morfologije, fiziologije u cilju boljeg razumijevanja životnih potreba samih stabala maslina.
 • - naučiti će odabrati i urediti teren za podizanje maslinika, održavati mu plodnost kroz upoznavanje sa sustavima za održavanje plodnosti.
 • - naučiti će prevenirati nastanku bolesti i napadu štetnika, kao i nositi se s njima u slučaju napada.
 • - upoznati će se s sortama, gdje će naglasak biti na autohtonom sortimentu.
 • - prenijeti će im se načela rezidbe i formiranja uzgojnih oblika, te pomlađivanje i regeneracija maslina.
 • - uz to će biti upoznati s važnosti vremena berbe i čuvanja ploda do prerade, te načinima prerade i čuvanja prerađevina.
 • - dio tržišta traži eko – proizvod, pa će i o takvom načinu proizvodnje biti riječi, kao i o marketingu i zaštiti na radu.
Način izvođenja nastave: konzultativno- instruktivna nastava
Praktična nastava se provodi na poljoprivrednom gospodarstvu sa kojim ustanova ima sklopljen ugovor pod stručnim nadzorom mentora
Stručno uvjerenje:
Uvjerenje o osposobljenosti za poslove maslinara/ke koje se upisuje u e - knjižicu.
 

Program osposobljavanja za poslove proizvođača/ice pršuta

Verificirani program osposobljavanja za poslove proizvođača/ice pršuta realizira se kroz 120 nastavnih sati kroz teorijski i praktični dio nastave.
Uvjeti za upis u program: završena osmogodišnja škola, najmanje 15 godina starosti
Okvirni program obuhvaća:
 • - Polaznici će biti upoznati o povijesnom razvoju proizvodnje domaćih pršuta po tradicionalnim recepturama
 • - Naučiti će načine skladištenja mesa za pršut
 • - Naučiti će prehrambene vrijednosti domaćih pršuta
 • - Naučiti će propise o živežnim namirnicama
 • - Znati će se koristiti postupcima konzerviranja i skladištenja mesa
 • - Naučiti će primjenjivati suvremene metode zaštite i higijene u radu
 • - Steći će vještine za primjenu strojeva i uređaja koji se koriste pri radu
 • - Naučiti će specifičnosti zaštite na radu
Način izvođenja nastave: konzultativno- instruktivna nastava
Praktična nastava se provodi sa poljoprivrednim gospodarstvom koji se bavi proizvodnjom pršuta sa kojim ustanova ima sklopljen ugovor pod stručnim nadzorom mentora
Stručno uvjerenje:
Uvjerenje o osposobljenosti za poslove proizvođača /ice pršuta se upisuje u e - knjižicu.

 

Program osposobljavanja za poslove uzgajivača/ice i sakupljača/ice gljiva

Verificirani program osposobljavanja za poslove proizvođača/ice pršuta realizira se kroz 150 nastavnih sati kroz teorijski i praktični dio nastave
Uvjeti za upis u program: završena osmogodišnja škola, najmanje 15 godina starosti
Okvirni program obuhvaća :
 • - Polaznici će biti upoznati o važnosti hranjivih i ljekovitih svojstva gljiva
 • - Naučiti će bitne elemente morfologije (karakteristike, vrste i fiziologija gljiva)
 • - Naučiti će načine uzgoja gljiva ( po vrstama)
 • - Znati će pronalaziti, raspoznati različite vrste gljiva
 • - Polaznici će biti upoznati s radnjama u plasteniku ili drugom mjestu uzgoja gljiva
 • - Naučiti će primjenjivati suvremene metode zaštite i higijene na radu
Način izvođenja nastave: konzultativno- instruktivna nastava
Praktična nastava se provodi u poljoprivrednom gospodarstvu koji se bavi poslovima uzgoja i sakupljanja gljiva sa kojim ustanova ima sklopljen ugovor, pod stručnim nadzorom mentora
Stručno uvjerenje:
Uvjerenje o osposobljenosti za poslove uzgajivača/ice i sakupljača/ice gljiva
 

Program osposobljavanja za proizvođača/ice rakije i drugih aromatiziranih pića

Verificirani program osposobljavanja za poslove proizvođača/ice rakije realizira se kroz 120 nastavnih sati kroz teorijski i praktični dio nastave.
Uvjeti za upis u program: završena osmogodišnja škola, najmanje 18 godina starosti
Okvirni program obuhvaća:
 • - Priprema sirovina za proizvodnju Fermentacija, destilacija, odležavanje destilata, razrjeđivanje- diluiranje destilata
 • - Mane i nedostaci rakija / destilata kao uzrok nepravilno vođene fermentacije, destilacije ili odležavanja i načini njihovog otklanjanja
 • - Kontrola kvaliteta rakija
 • - Senzorne analize rakija
 • - Marketing i tržište rakija te drugih aromatiziranih pića
 • - Ekonomika proizvodnje rakija i drugih alkoholnih pića
 • - Zakonski propisi u RH vezani za proizvodnju rakija i drugih aromatiziranih pića
 • - Praktična obuka s primjerima rješavanja problema koji se javljaju u proizvodnji
 • - Polaznici će biti osposobljeni primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Način izvođenja programa: konzultativno- instruktivna nastava
Stručno uvjerenje:
Uvjerenje o osposobljenosti za proizvođača rakije i drugih aromatiziranih pića
 
 
Uzgajivač/ica, sakupljač/ica i prerađivač/ica aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja
Verificirani program osposobljavanja za uzgajivač/icu, sakupljača/icu i prerađivača/icu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja realizira se kroz 150 nastavnih sati kroz teorijski i praktični dio nastave.
Uvjeti za upis u program: završena osnovna škola, navršenih 15 godina, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgoja, sakupljanja i prerade aromatičnog i začinskog bilja.
Okvirni program obuhvaća:
 • - osnove botanike aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja
 • - uzgoj i sakupljanje aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja
 • - prerada aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja
 • - zaštita na radu
 • - praktična nastava

Nakon završetka programa polaznik će:

 • - razlikovati porodice aromatičnog, začinskog i ljekovitog  bilja
 • - odabrati i primjeniti agrotehničke mjere potrebne za ekološki uzgoj aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja
 • - provoditi kontrolu rasta u uzgoju
 • - provodit postupke dobivanja i čuvanja eteričnog ulja, hidrolata i ekstrakata
 • - planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
 • - koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu

Način izvođenja programa: konzultativno- instruktivna nastava

Stručno uvjerenje: uvjerenje o osposobljenosti

 

Rezač/ica voćaka i vinove loze

Verificirani program osposobljavanja za poslove rezača/ice voćaka i vinove loze realizira se kroz 120 nastavnih sati kroz teorijski i praktični dio nastave.

Uvjeti za upis u program: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, zdravstve i psihofizičke sposobnosti za obavljanje poslova rezidbe voćaka i vinove loze

Okvirni program obuhvaća:

 • - Morfologija i fiziologija voćaka
 • - Rezidba voćaka
 • - Uzgojni oblici voćaka
 • - Morfologija i fiziologija vinove loze
 • - Rezidba vinove loze
 • - Uzgojni oblici vinove loze
 • - Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
 • - Praktična nastava

Nakon završetka programa polaznik će moći:

 • - planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do rezidbe
 • - razlikovati, odabrati i formirati voćnu vrstu i vinovu lozu
 • - primijeniti naučene  tehnike rezidbe i obaviti rezidbu voćaka i vinove loze
 • - provoditi rezidbu voćaka i vinove loze u skladu s postupcima preventivne zaštite od bolesti i štetnika
 • - zbrinuti biljne ostatke rezidbe prema potrebi
 • - primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Način izvođena nastave: konzultativno- instruktivna nastava

Stručno uvjerenje: uvjerenje o osposobljenosti.