ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA 052/501-500 ili diopter@diopter.hr

 


Ekološki proizvođač povrća, voća i aromatičnog bilja - NOVO!

 
 
U sklopu projekta Eko je fora Diopter - otvoreno učilište i udruga IEP - Istarski eko proizvod razvili su novi program osposobljavanja za ekološkog proizvođača povrća, voća i aromatičnog bilja. Program traje 150 sati te uključuje teorijsku i praktičnu nastavu. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te je u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.
Uvjeti za upis u program: završena srednja škola, 17 godina života i liječničko uvjerenje medicine rada o zdravtsvenoj sposobnosti
Okvirni program obuhvaća:
- ekološke metode za uzgoj povrća, voća i aromatičnog bilja
- korištenje zaštitinih sredstava dozvoljenih u ekološkoj poljoprivredi
- primjena pravilne ekološke agrotehnike (obrada tla, gnojidba) i pomotehničke mjere (rezidba, razmnožavanje)
- odabir pravilnog termina berbe povrća, voća i aromatičnog bilja
- primjena pravilnih postupaka sušenja i destilacije aromatičnog bilja
- planiranje troškova i plasman proizvoda na tržište
Način izvođenja nastave: konzultativno-instruktivna nastava
Praktična nastava se provodi na edukacijskom nasadu učilišta i OPG-ima sa kojim učilište ima sklopljen ugovor pod stručnim nadzorom mentora
Stručno uvjerenje se upisuje e-knjižicu.
 

 

Vinar i vinogradar

 

Diopter otvoreno učilište od siječnja 2008. godine provodi “Program osposobljavanja za zanimanje: vinogradar – vinar”, odobren od strane Ministarstva prosvjete i športa. Stečeno osposobljavanje obvezno je svim proizvođačima vina koji svoja vina stavljaju u promet shodno važećim zakonskim propisima, Zakonu o vinu i pratećem Pravilniku. Osposobljavanje podrazumijeva teoretsku i praktičnu edukaciju u vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji, s naglaskom na moderne trendove vinogradarenja i vinarenja ne zanemarujući ni tradicijske vrijednosti tih tehnologija.

Seminar se održava pod stručnim vodstvom stručnjaka:

 • Tomislav Plaviša, dipl.ing.agr.
 • Ivan Mihovilović, dipl.ing.agr.
 • Sandi Paris
 

Program osposobljavanja za Maslinara/ke

Verificirani program osposobljavanja za Maslinara/ke realizira se kroz 120 nastavnih sati kroz teoretski i praktični dio nastave
Uvjeti za upis u program: završena osmogodišnja škola, najmanje 15 godina starosti
Okvirni program obuhvaća:
 • - polaznici će biti upoznati s povijesti masline i maslinarstva, osnovama biologije, morfologije, fiziologije u cilju boljeg razumijevanja životnih potreba samih stabala maslina.
 • - naučiti će odabrati i urediti teren za podizanje maslinika, održavati mu plodnost kroz upoznavanje sa sustavima za održavanje plodnosti.
 • - naučiti će prevenirati nastanku bolesti i napadu štetnika, kao i nositi se s njima u slučaju napada.
 • - upoznati će se s sortama, gdje će naglasak biti na autohtonom sortimentu.
 • - prenijeti će im se načela rezidbe i formiranja uzgojnih oblika, te pomlađivanje i regeneracija maslina.
 • - uz to će biti upoznati s važnosti vremena berbe i čuvanja ploda do prerade, te načinima prerade i čuvanja prerađevina.
 • - dio tržišta traži eko – proizvod, pa će i o takvom načinu proizvodnje biti riječi, kao i o marketingu i zaštiti na radu.
Način izvođenja nastave: konzultativno- instruktivna nastava
Praktična nastava se provodi na poljoprivrednom gospodarstvu sa kojim ustanova ima sklopljen ugovor pod stručnim nadzorom mentora
Stručno uvjerenje:
Uvjerenje o osposobljenosti za poslove maslinara/ke koje se upisuje u e - knjižicu.
 

Program osposobljavanja za poslove proizvođača/ice pršuta

Verificirani program osposobljavanja za poslove proizvođača/ice pršuta realizira se kroz 120 nastavnih sati kroz teorijski i praktični dio nastave.
Uvjeti za upis u program: završena osmogodišnja škola, najmanje 15 godina starosti
Okvirni program obuhvaća:
 • - Polaznici će biti upoznati o povijesnom razvoju proizvodnje domaćih pršuta po tradicionalnim recepturama
 • - Naučiti će načine skladištenja mesa za pršut
 • - Naučiti će prehrambene vrijednosti domaćih pršuta
 • - Naučiti će propise o živežnim namirnicama
 • - Znati će se koristiti postupcima konzerviranja i skladištenja mesa
 • - Naučiti će primjenjivati suvremene metode zaštite i higijene u radu
 • - Steći će vještine za primjenu strojeva i uređaja koji se koriste pri radu
 • - Naučiti će specifičnosti zaštite na radu
Način izvođenja nastave: konzultativno- instruktivna nastava
Praktična nastava se provodi sa poljoprivrednim gospodarstvom koji se bavi proizvodnjom pršuta sa kojim ustanova ima sklopljen ugovor pod stručnim nadzorom mentora
Stručno uvjerenje:
Uvjerenje o osposobljenosti za poslove proizvođača /ice pršuta se upisuje u e - knjižicu.

 

Program osposobljavanja za poslove uzgajivača/ice i sakupljača/ice gljiva

Verificirani program osposobljavanja za poslove proizvođača/ice pršuta realizira se kroz 150 nastavnih sati kroz teorijski i praktični dio nastave
Uvjeti za upis u program: završena osmogodišnja škola, najmanje 15 godina starosti
Okvirni program obuhvaća :
 • - Polaznici će biti upoznati o važnosti hranjivih i ljekovitih svojstva gljiva
 • - Naučiti će bitne elemente morfologije (karakteristike, vrste i fiziologija gljiva)
 • - Naučiti će načine uzgoja gljiva ( po vrstama)
 • - Znati će pronalaziti, raspoznati različite vrste gljiva
 • - Polaznici će biti upoznati s radnjama u plasteniku ili drugom mjestu uzgoja gljiva
 • - Naučiti će primjenjivati suvremene metode zaštite i higijene na radu
Način izvođenja nastave: konzultativno- instruktivna nastava
Praktična nastava se provodi u poljoprivrednom gospodarstvu koji se bavi poslovima uzgoja i sakupljanja gljiva sa kojim ustanova ima sklopljen ugovor, pod stručnim nadzorom mentora
Stručno uvjerenje:
Uvjerenje o osposobljenosti za poslove uzgajivača/ice i sakupljača/ice gljiva
 

Program osposobljavanja za proizvođača/ice rakije i drugih aromatiziranih pića

Verificirani program osposobljavanja za poslove proizvođača/ice rakije realizira se kroz 120 nastavnih sati kroz teorijski i praktični dio nastave.
Uvjeti za upis u program: završena osmogodišnja škola, najmanje 18 godina starosti
Okvirni program obuhvaća:
 • - Priprema sirovina za proizvodnju Fermentacija, destilacija, odležavanje destilata, razrjeđivanje- diluiranje destilata
 • - Mane i nedostaci rakija / destilata kao uzrok nepravilno vođene fermentacije, destilacije ili odležavanja i načini njihovog otklanjanja
 • - Kontrola kvaliteta rakija
 • - Senzorne analize rakija
 • - Marketing i tržište rakija te drugih aromatiziranih pića
 • - Ekonomika proizvodnje rakija i drugih alkoholnih pića
 • - Zakonski propisi u RH vezani za proizvodnju rakija i drugih aromatiziranih pića
 • - Praktična obuka s primjerima rješavanja problema koji se javljaju u proizvodnji
 • - Polaznici će biti osposobljeni primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Način izvođenja programa: konzultativno- instruktivna nastava
Stručno uvjerenje:
Uvjerenje o osposobljenosti za proizvođača rakije i drugih aromatiziranih pića
 
 
Uzgajivač/ica, sakupljač/ica i prerađivač/ica aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja
Verificirani program osposobljavanja za uzgajivač/icu, sakupljača/icu i prerađivača/icu aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja realizira se kroz 150 nastavnih sati kroz teorijski i praktični dio nastave.
Uvjeti za upis u program: završena osnovna škola, navršenih 15 godina, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgoja, sakupljanja i prerade aromatičnog i začinskog bilja.
Okvirni program obuhvaća:
 • - osnove botanike aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja
 • - uzgoj i sakupljanje aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja
 • - prerada aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja
 • - zaštita na radu
 • - praktična nastava

Nakon završetka programa polaznik će:

 • - razlikovati porodice aromatičnog, začinskog i ljekovitog  bilja
 • - odabrati i primjeniti agrotehničke mjere potrebne za ekološki uzgoj aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja
 • - provoditi kontrolu rasta u uzgoju
 • - provodit postupke dobivanja i čuvanja eteričnog ulja, hidrolata i ekstrakata
 • - planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
 • - koristiti zaštitnu opremu i provoditi mjere zaštite na radu

Način izvođenja programa: konzultativno- instruktivna nastava

Stručno uvjerenje: uvjerenje o osposobljenosti

 

Rezač/ica voćaka i vinove loze

Verificirani program osposobljavanja za poslove rezača/ice voćaka i vinove loze realizira se kroz 120 nastavnih sati kroz teorijski i praktični dio nastave.

Uvjeti za upis u program: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, zdravstve i psihofizičke sposobnosti za obavljanje poslova rezidbe voćaka i vinove loze

Okvirni program obuhvaća:

 • - Morfologija i fiziologija voćaka
 • - Rezidba voćaka
 • - Uzgojni oblici voćaka
 • - Morfologija i fiziologija vinove loze
 • - Rezidba vinove loze
 • - Uzgojni oblici vinove loze
 • - Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
 • - Praktična nastava

Nakon završetka programa polaznik će moći:

 • - planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do rezidbe
 • - razlikovati, odabrati i formirati voćnu vrstu i vinovu lozu
 • - primijeniti naučene  tehnike rezidbe i obaviti rezidbu voćaka i vinove loze
 • - provoditi rezidbu voćaka i vinove loze u skladu s postupcima preventivne zaštite od bolesti i štetnika
 • - zbrinuti biljne ostatke rezidbe prema potrebi
 • - primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Način izvođena nastave: konzultativno- instruktivna nastava

Stručno uvjerenje: uvjerenje o osposobljenosti.