ILCES

ILCES - Intergenerational Learning Communitie

Europski zeleni dogovor (The European Green Deal) postavio je ambiciozan cilj za države članice, kako bi postale klimatski neutralne do 2050. godine. Postizanje cilja zahtijeva zajedničke napore svih sudionika, od vlade i poduzeća pa sve do ustanova za obrazovanje i članova lokalne zajednice svih dobnih skupina.

Kako bi se vodio ekološki prihvatljiv životni stil, građani bi trebali jasno razumjeti ekološki utjecaj na vlastite živote, te posjedovati relevantne vještine i kompetencije. Upravo zbog toga, centri za obrazovanje odraslih (kao i nevladine organizacije, knjižnice, muzeji itd.) mogu postati „zeleni“ zagovornici promovirajući održivost i ekološku osviještenost među mladom, odraslom i starijom populacijom.

ILCES namjerava pomoći ustanovama za obrazovanje odraslih kako bi postali napredni centri za učenje koji promiču ekološku svijest temeljenu na 6R održivosti:

 1. Rethinking - promišljanju
 2. Refusing - odbijanju
 3. Reducing - smanjivanju
 4. Reusing – ponovnom korištenju
 5. Repairing – popravljanju
 6. Recycling - recikliranju 

 

NOSITELJI PROJEKTA:

 • Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvija)
   

PARTNERI NA PROJEKTU

 • CESIE (Italija)
 • Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Njemačka)
 • Redial Partnership CLG (Irska)
 • Diopter - otvoreno učilište (Hrvatska)

 

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne znači odobravanje sadržaja koji održava stavove autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u njoj. 

VAUČERI U OBRAZOVANJU ODRASLIH

ISKORISTI PRILIKU I UGRABI SVOJ VAUČER!

Projekt To4To odobren za financiranje bespovratnim sredstvima EU

PA IV. komponenta Razvoj ljudskih potencijala, Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova

Projekt To4To Learning Today for Working Tomorrow odobren je za financiranje bespovratnim sredstvima Europske Unije u okviru instrumenta za   predpristupnu pomoć IPA, komponenta IV Razvoj ljudskih resursa, natječaj Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova.

Agencija za strukovno obrazovanje kao provedbeno tijelom ove sheme za dodjelu bespovratnih sredstava potpisala je ugovor o provedbi s Diopter – otvorenim učilištem iz Pule kao prijaviteljem projekta. Partner u projektu je Pučko otvoreno učilište Libar iz Slavonskog Broda, a suradnici su: Istarska razvojna agencija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područne službe Pula, Split i Vukovar.

Nakon uspješnog verificiranja dva nova programa za osposobljavanje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa – program za sommeliere i program za barmene, pristupit će se nabavi opreme za edukacije i odabiru polaznika besplatnih edukacija. Prednost pri odabiru polaznika će imati nezaposlene osobe s odgovarajućom stručnom spremom (SSS ugostiteljsko-turističkog smjera). Od ukupno 350 osoba, 175 će ih polaziti program za sommeliere i 175 za barmene prema slijedećem rasporedu:

Županija Broj polazniku po programu Ukupno
Sommelier Barmen
Istarska 75 75 150
Brodsko-Posavska, Osječko-Baranjska i Vukovarsko-Srijemska 50 50 100
Splitsko- Dalmatinska 50 50 100
Ukupno 175 175 350

Verificiran program od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa svim polaznicima će omogućiti  upis osposobljavanja u radnu knjižicu.

Ukupna vrijednost projekta je 295.904,22 €, od čega EU kroz program IPA sufinancira 85% odnosno 251.518,58 €. Početak provedbe projekta je 05.11.2010. (datum potpisivanja ugovora o sufinanciranju). Trajanje projekta je 12 mjeseci.

Više informacija na  http://www.aoo.hr/Novosti.aspx?id=169