Program osposobljavanja za masera u wellness centru

Program u trajanju 200 sati verificiran je od strane MZO-a, a provodi se u obliku redovite ili konzultativno-instruktivne nastave. Teorijski dio nastave izvodi se u prostorijama učilišta, dok se vježbe i praktična nastava, u ukupnom trajanju od 113 sati (28V + 85PN) izvode u kozmetičkom salonu i/ili Wellness Centru. 

Uvjeti upisa

  • Završena srednja škola
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera

Po završetku programa polaznik će znati:

  • Prepoznati tipove kože i promjene na koži
  • Razlikovati i primijeniti odgovarajuća sredstva u masažama sukladno potrebama i/ili željama klijenata
  • Prepoznati i objasniti indikacije i kontraindikacije za primjenu klasične masaže
  • Primijeniti razne tehnike ručne masaže
  • Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora
  • Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć
  • Komunicirati na primjereni način prema pravilima poslovnog bontona

Po uspješnom završetku programa polaznik dobiva uvjerenje te može osposobljavanje upisati u e-knjižicu.

 


 

č