ILCES

ILCES - Intergenerational Learning Communitie

Europski zeleni dogovor (The European Green Deal) postavio je ambiciozan cilj za države članice, kako bi postale klimatski neutralne do 2050. godine. Postizanje cilja zahtijeva zajedničke napore svih sudionika, od vlade i poduzeća pa sve do ustanova za obrazovanje i članova lokalne zajednice svih dobnih skupina.

Kako bi se vodio ekološki prihvatljiv životni stil, građani bi trebali jasno razumjeti ekološki utjecaj na vlastite živote, te posjedovati relevantne vještine i kompetencije. Upravo zbog toga, centri za obrazovanje odraslih (kao i nevladine organizacije, knjižnice, muzeji itd.) mogu postati „zeleni“ zagovornici promovirajući održivost i ekološku osviještenost među mladom, odraslom i starijom populacijom.

ILCES namjerava pomoći ustanovama za obrazovanje odraslih kako bi postali napredni centri za učenje koji promiču ekološku svijest temeljenu na 6R održivosti:

 1. Rethinking - promišljanju
 2. Refusing - odbijanju
 3. Reducing - smanjivanju
 4. Reusing – ponovnom korištenju
 5. Repairing – popravljanju
 6. Recycling - recikliranju 

 

NOSITELJI PROJEKTA:

 • Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvija)
   

PARTNERI NA PROJEKTU

 • CESIE (Italija)
 • Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Njemačka)
 • Redial Partnership CLG (Irska)
 • Diopter - otvoreno učilište (Hrvatska)

 

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne znači odobravanje sadržaja koji održava stavove autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u njoj. 

VAUČERI U OBRAZOVANJU ODRASLIH

ISKORISTI PRILIKU I UGRABI SVOJ VAUČER!

Na okruglom stolu, održanom 16.03.2016. godine, o budućnosti i potrebi razvoja ekološke poljoprivrede govorili su:

- mr.sc Višnja Šimunović dipl.ing.agr. vodeća hrvatska stručnjakinja i specijalistica za hortikulturu i trajne nasade

- mr.sc. Marija Ševar dipl.ing.agr. vodeća hrvatska stručnjakinja na polju ekološke poljoprivrede

- Irena Vrhovnik dipl.ing.agr. vodeća slovenska stručnjakinja na polju voćarstva Mediterana i ekologije koja je prenijela pozitivna iskustva iz Slovenije dok je moderator skupa bio dr.sc Željko Prgomet prvi hrvatski doktor znanosti u području smokvarstva i svjetski poljoprivredni priznati stručnjak.

Eko je fora je projekt koji se provdi u Istarskoj te Vukovarsko srijemskoj županiji. Direktna korist projekta Eko je fora standardizacije je zvanja Ekološki poljoprivrednik, čime se direktno omogućuje poljoprivrednicima Istarske te Vukovarsko srijemske županije  službeno stjecanje tog zvanja.

Osnovni ciljevi projekta:

-          razviti STANDARD ZANIMANJA i STANDARD KVALIFIKACIJE za EKO POLJOPRIVREDNIKA u obrazovanju odraslih

-          unaprijediti ponudu obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu obrazovnog programa eko poljoprivrednik u partnerstvu s lokalnim poslodavcima u eko poljoprivredi (verificirati program pri MZOŠ i besplatno educirati prvih 40 polaznika za eko poljoprivrednika, 20 Istarska županija + 20 Vukovarsko – srijemska županija)

-          Osnažiti kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih za kvalitetniji rad s korisnicima i provedbu obrazovanja prema standardima HKO-a (niz radionica za nastavno osoblje učilišta i kupnja oprema za učilišta, opremanje edukacijskog rasadnika učilišta za praktičnu nastavu).

Nakon provedene edukacije polaznici će provesti 2 tjedna na stručnoj praksi kod poslodavaca.

Pri završetku projekta organizirati ćemo EKO SAJAM, kao završnu konferenciju na kojoj će se podijeliti Uvjerenja polaznicima te moći razgledati i kupiti proizvodi suradnika eko proizvođača uključenih u projekt.