Diopter Pula Ustanova smo čiji su osnovni zadaci različiti oblici osposobljavanja i obrazovanja odraslih.

Počeli smo raditi 1995 god. Provodili smo programe osposobljavanja iz zaštite na radu – za rad na siguran način i zaštite od požara jer su to najčešće bile potrebe radnih organizacija. Postepeno smo se razvijali, organizirali nove programe i zapošljavali mlađe stručnjake. Danas s ponosom možemo istaknuti da smo brojčano najveće učilište u našoj županiji, sa velikim brojem verificiranih programa koji uglavnom mogu zadovoljiti interese naših budućih polaznika.
Dobro je znati da školovanjem po verificiranom programu dobivate dokument koji ima vrijednost javne isprave i koji se upisuje u radnu knjižicu kao zanimanje. Uvijek je dobro provjeriti da li učilište koje nudi neke oblike osposobljavanja ili školovanja posjeduje verifikaciju za određeni program. Naš stručni tim koji provodi osposobljavanje i školovanje stalno se usavršava, ulažemo u nova nastavna pomagala, pa s ponosom istićemo rezultate školovanja koji postižu naši polaznici.

U našoj ustanovi do sada se osposobljavalo i školovalo preko 20.000 polaznika. To su članovi velike obitelji Diopter otvorenog učilišta Pula te su ujedno najbolji propagatori koji prenose pozitivna iskustva u suradnji sa nama. Uključite se u neki od programa koji Vam nudimo na našim internet stranicama i postanite dio velike obitelji Diopter otvorenog učilišta.

Ravnateljica: Maja Milevoj, dipl. oec.