ILCES

ILCES - Intergenerational Learning Communitie

Europski zeleni dogovor (The European Green Deal) postavio je ambiciozan cilj za države članice, kako bi postale klimatski neutralne do 2050. godine. Postizanje cilja zahtijeva zajedničke napore svih sudionika, od vlade i poduzeća pa sve do ustanova za obrazovanje i članova lokalne zajednice svih dobnih skupina.

Kako bi se vodio ekološki prihvatljiv životni stil, građani bi trebali jasno razumjeti ekološki utjecaj na vlastite živote, te posjedovati relevantne vještine i kompetencije. Upravo zbog toga, centri za obrazovanje odraslih (kao i nevladine organizacije, knjižnice, muzeji itd.) mogu postati „zeleni“ zagovornici promovirajući održivost i ekološku osviještenost među mladom, odraslom i starijom populacijom.

ILCES namjerava pomoći ustanovama za obrazovanje odraslih kako bi postali napredni centri za učenje koji promiču ekološku svijest temeljenu na 6R održivosti:

 1. Rethinking - promišljanju
 2. Refusing - odbijanju
 3. Reducing - smanjivanju
 4. Reusing – ponovnom korištenju
 5. Repairing – popravljanju
 6. Recycling - recikliranju 

 

NOSITELJI PROJEKTA:

 • Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvija)
   

PARTNERI NA PROJEKTU

 • CESIE (Italija)
 • Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Njemačka)
 • Redial Partnership CLG (Irska)
 • Diopter - otvoreno učilište (Hrvatska)

 

Ovaj projekt je financiran uz potporu Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne znači odobravanje sadržaja koji održava stavove autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u njoj. 

VAUČERI U OBRAZOVANJU ODRASLIH

ISKORISTI PRILIKU I UGRABI SVOJ VAUČER!

ZA SVE INFORMACIJE KONTAKTIRAJTE NAS NA 052/501-500 ili diopter@diopter.hr

 


Naziv programa: Opći poljoprivredni tehničar/ka

Trajanje:  četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: 

Polaznici će;

 • - Kao budući poljoprivredni tehničari dobiti  široka znanja iz poljoprivredne struke ratarstvo, stočarstvo, povrćarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, uzgoj ljekovitog bilja i dr.
 • - Usvojit će znanja o primjeni suvremenih tehnologija u proizvodnji hrane te zaštite bilja.
 • - Naučit će kako se proizvodi kvalitetno vino, prerađevine od voća (voćne rakije i sl.), kako proizvesti kvalitetno povrće ili cvijeće u plasteniku, med te ljekovito bilje
 • - Biti će osposobljeni za vođenje vlastitog obiteljskog gospodarstva

Uvjeti za upis: Minimalno  završena trogodišnja škola
Oblik nastave: Konzultativno – instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa: Građevinski tehničar/ka

Trajanje:  četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme

Opis programa: Polaznik će biti osposobljeni da;

 • - surađuje u izradi tehničke dokumentacije za građevine
 • - surađuje u izradi nacrta
 • - surađuje na izradi proračuna
 • - surađuje u vođenju gradilišta
 • - samostalno vodi gradilište manjih građevina sukladno Zakonu o gradnji
 • - ispituje građevne materijale
 • - izrađuje troškovnik
 • - vodi i arhivira dokumentaciju
 • - primjenjuje Zakon o gradnji i ostale propise
 • - komunicira sa svim sudionicima u nastajanju građevine
 • - u radu se pridržava propisa za zaštitu na radu i propisa iz Zakona o gradnji

Uvjeti za upis: Minimalno  završena trogodišnja škola
Oblik nastave: Konzultativno – instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
 • - Rodni list
 • - Domovnica

 Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa: Ekonomist /ica

Trajanje: Četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta.
Obrazovanjem iz strukovnih predmeta polaznici će steći znanja o ekonomskim kategorijama, pravnim i računovodstvenim zakonima.

Uvjeti za upis: Minimalno  završena trogodišnja škola
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivna

Isprave potrebne za upis:

 • - Za doškolovanje  su  potrebne  sve razredne svjedodžbe i završna svjedodžba trogodišnje srednje škole.
 • - Za prekvalifikaciju su potrebne sve razredne svjedodžbe i završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole.
 • - Domovnica, rodni list.

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa: Komercijalist / ica

Trajanje: Četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa: Polaznici će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta.
Obrazovanjem iz strukovnih predmeta polaznici će steći stručno-teorijska znanja o poslovanju u trgovini, o osnovnim zakonima i propisima koji reguliraju poslovanje u trgovini u zemlji i inozemstvu, poduzetnička znanja i vještine, kao i organizacijske i komunikacijske vještine.
Polaznik će steći sposobnost kritičkog mišljenja, analitičkog procjenjivanja, vrednovanja i sintetiziranja.

Uvjeti za upis: Minimalna završena trogodišnja škola
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Za doškolovanje  su  potrebne  sve razredne svjedodžbe i završna svjedodžba trogodišnje srednje škole.
 • - Za prekvalifikaciju su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole.
 • - Domovnica, rodni list.

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.

 

Naziv programa: Tehničar/ka cestovnog prometa

Trajanje: Četverogodišnji program
Vrsta programa: Program stjecanja srednje stručne spreme
Opis programa: Polaznici će se upoznati s proučavanjem i istraživanjem tržišta prometnih usluga, znati će pripremiti i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika, analizirati prijevoz procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja, znati obaviti posao u sklopu otpremničko - špediterske djelatnosti (osiguranje tereta, priprema dokumentacije za carinjenje), obaviti poslove oko osiguranja tereta i putnika, itd.

Uvjeti za upis: Minimalno završena trogodišnja škola
Oblik nastave: Konzultativno - instruktivni

Isprave potrebne za upis:

 • - Za doškolovanje  su  potrebne  sve razredne svjedodžbe i završna svjedodžbu trogodišnje srednje škole.
 • - Za prekvalifikaciju su potrebne sve razredne svjedodžbe i završnu svjedodžbu  završene četverogodišnje srednje škole.
 • - Domovnica, rodni list.

Za prekvalifikaciju/doškolovanje su potrebne sve razredne svjedodžbe te završna svjedodžbu kao  dokaz o završetku školovanja.